Ondersteuning zelfstandigen met financiële problematiek

Het college besluit:

  1. In te stemmen met aangaan van een overeenkomst met Over Rood Cooperatie U.A. voor ondersteuning van zelfstandigen met financiële problematiek
  2. De burgemeester te verzoeken om de heer T.H.R. Zwiers volmacht te verlenen de overeenkomst namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen
  3. De kosten hiervan € 4.500 voor de contractperiode van twee jaar ten laste te brengen van productnummer 6614500/43710 Schuldhulpverlening, overige uitgaven Impuls Integrale aanpak Armoede & Schulden

In de Nota armoede en schulden 2018-2021 is aandacht voor Zzp’ers als risicogroep op armoede. Hierbij zit het risico in wisselende inkomsten, (onverzekerd) risico op ziekte en arbeidsongeschiktheid en geen (spaar) buffer hebben deze risico’s op te vangen. De gemeente Moerdijk kent zo’n 1.800 Zzp’ers. In de nota is onder levensgebied werk bij de impulsgelden op curatief gebied extra aandacht voor Zzp’ers en schuldenproblematiek. Over Rood is een landelijke coöperatie die zelfstandigen met schulden effectief helpt de administratie op orde te brengen en zo specifieke kennis en dienstverlening kan leveren. Door middel van de overeenkomst kan specifieke begeleiding van Zzp’ers plaatsvinden.