Startdocument project 190 Woningbouwontwikkeling Wethouder Trompersstraat Langeweg

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:
Het startdocument voor project 190. Woningbouwontwikkeling Wethouder Trompersstraat Langeweg vast te stellen.

Er is behoefte aan uitbreiding van woningbouw in Langeweg. In de gemeentelijke structuurvisie is woningbouw binnen Langeweg gericht is op de herstructureringsopgave, inbreiding en versterking van de dorpse structuur. De dorpstafel Langeweg is enthousiast over woning-bouwontwikkeling op deze locatie. Het college heeft op 9 oktober 2018 besloten deze opgave actief op te pakken. Woonkwartier is in overleg met de gemeente om op deze locatie circa 10 sociale huurwoningen te realiseren. Het voorliggende startdocument is de eerste stap in het proces om te komen tot realisatie van de woningen.
Met het startdocument worden de kaders van het project bepaald. Deze kaders vormen de basis voor de volgende fase van het project, namelijk het onderzoeken van de haalbaarheid. Hierin wordt de ruimtelijke, financiƫle en maatschappelijke haalbaarheid onderzocht. In de voorlopige planning wordt ervan uitgegaan dat er circa 2 jaar voorbereidingstijd nodig is om daadwerkelijk te kunnen starten met het realiseren van de woningbouw.