Uitbreiding formatie Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten met ingang van 1 januari 2020

Het college besluit:
In te stemmen met een bijdrage voor de uitbreiding formatie Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten met 1 fte procesregie en 0,67 fte administratie. Deze bijdrage bedraagt voor de gemeente Moerdijk € 12.743,-

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten (ZVH) is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, justitiële partners, zorg-/welzijnspartners en woningcorporaties. In het ZVH wordt met name complexe veiligheidscasuïstiek behandeld. De procesregisseurs spelen hierin een belangrijke rol. Omdat de hoeveelheid complexe casuïstiek toegenomen is, hebben de deel-nemende gemeenten besloten om financiële middelen in te zetten om de capaciteit uit te breiden.