Vaststelling Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven

Het college besluit:
De Nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven vast stellen.
  
Op 10 oktober heeft de gemeenteraad op basis van de concept nadere regels Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven budget beschikbaar gesteld. Het vaststellen van nadere regels is een collegebevoegdheid. Met dit besluit is deze handeling geformaliseerd.