Conceptfase project gemeentehuis nieuwe stijl (kantoorgedeelte) uitwerken in een businesscase

Het college besluit:

  1. Twee scenario’s uit te werken tot een businesscase op basis waarvan besluitvorming mogelijk is middels een compleet inzicht in kosten, besparingen en opbrengsten van de vernieuwing van het kantoorconcept.
  2. De bijgevoegde RIB naar de gemeenteraad te sturen ter verduidelijking van de gekozen aanpak
  3. Gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid binnen het inkoopbeleid door Colliers International een vervolgopdracht te geven voor de Facilitaire uitwerking van het concept
  4. Gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid binnen het inkoopbeleid door een nieuwe opdracht te verstrekken aan de huidige leverancier van koffie en koffieautomaten, zodat het soort en aantal automaten t.z.t. afgestemd kan worden op het nieuwe kantoorconcept.

Het gemeentehuis is inmiddels 20 jaar oud. Delen van het gebouw, maar ook de inrichting en de manier waarop in het kantoor gewerkt wordt, zijn toe aan vernieuwing. Dat is nodig om effectief en efficiënt te kunnen blijven werken. Met name met betrekking tot concentratie, goed omgaan met privacy en op eigentijdse manieren in wisselende groepen samenwerken biedt het huidige kantoor-concept veel beperkingen. Er is inmiddels een werkplekconcept opgesteld, gericht op de behoeftes van medewerkers per soort werkplek. Dat moet in lijn worden gebracht met hoe er in het gebouw gewerkt kan worden; het kantoorconcept.
Vanuit het budget Directieteam/Vernieuwen-Experimenteren wordt een onderzoek gedaan naar de benodigde investeringen en de jaarlijkse lasten die dat oplevert en de opbrengsten voor de bedrijfsvoering. Door de opbrengsten nu zo scherp mogelijk in beeld te brengen, kunnen ze (deels) als dekking dienen voor de benodigde investeringen. Dit wordt middels een business-case uitgewerkt. Na besluitvorming kan een ontwerp worden gemaakt en uitgevoerd.