Pilot werken en inburgeren op de werkvloer

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de start van de pilot
  2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te verzenden aan de gemeenteraad

In januari 2019 zijn gesprekken gestart over het starten van een pilot waarbij werken wordt gecombineerd met inburgeren op de werkvloer bij DSV. Hierbij is tevens het Werkplein betrokken. Elycio en Vluchtelingenwerk verzorgen respectievelijk de inburgering en maatschappelijke begeleiding. Op die manier werken statushouders aan hun inburgering én zijn zij aan het werk. Werken en tegelijkertijd inburgeren bevordert de zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. De voorgenomen werkwijze sluit bovendien aan bij de doelstellingen in de nieuwe Wet Inburgering die in 2021 van kracht wordt.