Convenant Bibliotheek West-Brabant

Het college besluit:

  1. Het convenant tussen Bibliotheek West-Brabant en acht gemeenten aan te gaan.
  2. Wethouder E. Schoneveld volmacht te verlenen het convenant te ondertekenen.
  3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Bibliotheek VANnU (Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Zundert) en bibliotheek Het Markiezaat (Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) gaan per 1 januari fuseren tot de Bibliotheek West-Brabant. De acht gemeenten en de nieuwe bibliotheek wensen duurzaam samen te werken ten behoeve van het aanbod en de ontwikkeling van de bibliotheekvoorziening(en) voor hun inwoners. Zij zien toegevoegde waarde in regionale samenwerking ter bevordering van kwaliteit, effici├źntie en continu├»teit van bibliotheekdiensten. Het convenant draagt bij aan kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio, meer inzicht in de kosten en ruimte voor innovatie. Het behouden van flexibiliteit in lokale keuzes per gemeente is voor alle betrokken gemeenten een voorwaarde. Dit heeft geleid tot afspraken waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen een Basispakket en een Pluspakket. Met deze kostenstructuur worden maximale flexibiliteit in lokale keuzes van gemeenten en een verantwoord financieel beleid voor de toekomst van de bibliotheek gecombineerd.
Er zijn geen extra kosten verbonden aan ondertekening van het convenant. Ook heeft het niet direct invloed op de hoogte van het totale subsidiebedrag. Wel verplicht iedere gemeente zich door het ondertekenen van het convenant aan het jaarlijks afnemen van het Basispakket bij de bibliotheek. Afspraken over het Pluspakket kennen borging in de jaarlijkse subsidie-afspraken tussen de gemeente Moerdijk en de bibliotheek.