DVO ondersteunende diensten jeugdzorgregio West-Brabant-West

Het college besluit:

  1. De DVO conform bijgevoegd wijzigingsbesluit te wijzigen door de tijdelijke projectorganisatie het ZI2T te verlengen tot de definitieve besluitvorming over het onderzoek “Evaluatie governance regio West-Brabant West” is afgerond.
  2. Alle ondersteunende diensten conform de dienstverlening van 2019 te verlengen (behoudens de vergoedingen)  tot de definitieve besluitvorming over het onderzoek “Evaluatie governance regio West-Brabant West” is afgerond.
  3. Bij de definitieve besluitvorming tevens te besluiten over de financiële, contractuele en personele gevolgen.

De 9 deelnemende gemeenten hebben een dienstverlengingsovereenkomst met de gemeente Roosendaal voor de uitvoering van ondersteunende diensten in de jeugdzorgregio. Voorgesteld wordt alle ondersteunende diensten conform de dienstverlening van 2019 te verlengen (behoudens de vergoedingen)  tot de definitieve besluitvorming over het onderzoek “Evaluatie governance regio West-Brabant West” is afgerond. Bij de definitieve besluitvorming wordt tevens besloten over de financiële, contractuele en personele gevolgen.