Opzegging huurovereenkomst RTVM-ruimten bij MFC de Parel

Het college besluit:

  1. Niet in te stemmen met de opzegging van huurovereenkomst van de RTVM-ruimten in MFC de Parel met terugwerkende kracht per 1 april 2018;
  2. Niet akkoord te gaan met het vergoeden van advocaatkosten en overige kosten aan exploitant.

De gemeente Moerdijk en De Parel Sports & Events BV zijn op 1 november 2006 8 huur- en exploitatieovereenkomsten van 15 jaar en twee maanden aangegaan voor de huur en exploitatie van MFC de Parel. Deze overeenkomsten lopen tot en met 31 december 2021. In verband met de regionale fusie tot streekomroep Ons West-Brabant heeft de onderhuurder, lokale omroep RTVM (RTVM), de huur bij de exploitant opgezegd per 1 maart 2018. De exploitant wil nu de overeenkomst voor de RTVM-ruimten met de gemeente ook opzeggen met terugwerkende kracht per 1 april 2018.