Vaststelling belastingverordeningen 2020

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

 1. De geldigheidsduur van het huidige verbreed Gemeentelijk Riolering Plan 2014-2019 te verlengen tot 31 december 2020.
 2. De volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:
  1. verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Moerdijk 2020;
  2. verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Moerdijk 2020;
  3. verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2020;
  4. verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2020;
  5. verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2020;
  6. legesverordening gemeente Moerdijk 2020;
  7. verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2020;
  8. verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2020;
  9. regeling kwijtschelding gemeentelijke belasting gemeente Moerdijk 2020.

Voor het belastingjaar 2020 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit voorstel is tot stand gekomen met de begroting 2020 als uitgangspunt inclusief de vastgestelde prijsindex van 1,4%, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen. Nadat duidelijk is hoe de exploitatie van de nieuwe begraafplaats zich ontwikkelt zal opnieuw de discussie gevoerd worden over de mate van kostendekkendheid van dit product.