Puinbreken met een mobiele breekinstallatie op het werkterrein “Caldic” aan de Schansdijk in Zevenbergen

Het college besluit:

  1. Niet handhavend op te treden tegen het verbod om puin te breken met een mobiele puinbreekinstallatie door de bouwcombinatie Strukton Civiel Zuid/Van den Herik op de locatie voormalig Caldic-terrein gelegen aan de Schansdijk in Zevenbergen.
  2. De locatie voormalig Caldic-terrein aanmerken als een locatie “in de directe nabijheid” van de herkomstlocatie van het puin (art. 3, lid 3 Besluit mobiel breken).

Tijdens de uitvoering van het project (werk) Heropenen Roode Vaart en Herontwikkeling Markt komt puin vrij. Dit puin wordt afgevoerd naar de locatie voormalig Caldic-terrein (Schansdijk, Zevenbergen) en wordt daar periodiek met behulp van een mobiele installatie gebroken waarna het gebroken puin in het project wordt hergebruikt. Formeel is dit niet toegestaan. Op grond van het Besluit mobiel breken (Bmb) mag alleen puin met een mobiele puinbreekinstallatie worden gebroken op de locatie waar het puin vrijkomt. Het college heeft besloten tegen dit verbod niet handhavend op te treden omdat puinbreken op de locatie voor iedereen veel minder geluids- en stofoverlast oplevert dan wanneer het breken in het centrum van Zevenbergen zou plaatsvinden (locatie waar het puin vrijkomt), de bewoners, ondernemers en gebruikers van het centrum Zevenbergen al lange tijd overlast ondervinden van de werkzaamheden en het voormalig Caldic-terrein onlangs door het college is aangewezen als werklocatie voor het project.