Subsidieverlening Voedselbank

Het college besluit:

  1. Stichting Voedselbank Moerdijk voor 2020 een jaarlijkse subsidie van € 1.500,-  te verlenen.
  2. De subsidie over het jaar 2020 ten laste brengen van het budget Armoedebeleid (6614400).
  3. Het jaarverslag 2018 voor kennisgeving aan te nemen en de subsidie voor 2018 vast te stellen.

Stichting Voedselbank Moerdijk heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening over het jaar 2020. Dit verzoek is in behandeling genomen. Stichting Voedselbank Moerdijk komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie over het jaar 2020. In 2018 hielp de Voedselbank Moerdijk 243 personen uit 110 verschillende huishoudens in de gemeente Moerdijk met een gratis voedselpakket. Dat deden zij samen met bedrijven, instellingen, particulieren en de gemeente. Met name met dank aan de vrijwilligers die ervoor zorgen dat er elke week een pakket klaarstaat.