Aangaan intentieovereenkomst "gedeelde mobiliteit West-Brabant".

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de transitiestrategie "gedeelde mobiliteit West-Brabant".
  2. Kennis te nemen van de intentieovereenkomst "gedeelde mobiliteit West-Brabant".
  3. De intentieovereenkomst “gedeelde mobiliteit West-Brabant” aan te gaan.
  4. Eenmalig € 5000,- extra bij te dragen aan de begroting 2020 van de RWB ten behoeve van de vorming van het regionale transitieteam. Dit kan gedekt worden uit het bestaande budget ‘verkeersplannen’.
  5. In plaats van het leveren van ambtelijke inzet, bovenop de € 5.000 ook eenmalig € 11.900  bij te dragen aan de RWB voor de vorming van het regionale transitieteam. Dit kan gedekt worden uit de bestaande budgetten ‘verkeersplannen’ en ‘team REO’.

De burgemeester besluit:
Volmacht te verlenen aan wethouder T.H.R. Zwiers voor het ondertekenen van de intentieovereenkomst "gedeelde mobiliteit West-Brabant".

De provincie Noord-Brabant, de 16 gemeenten in West-Brabant waaronder Moerdijk, de Regio West-Brabant en Reizigersoverleg Brabant hebben gezamenlijk de intentieovereenkomst "gedeelde mobiliteit West-Brabant" ondertekend op 9 december 2019. Deze intentieovereenkomst is de uitwerking van de provinciale OV visie “Gedeelde mobiliteit is maatwerk”.
Met deze intentieovereenkomst geven de partijen te kennen gezamenlijk toe te willen werken naar het slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa, waarin de reiziger centraal staat en er een passend aanbod is voor alle reizigers. Zo houden we Brabant bereikbaar, zorgen we voor een sterke economie en kunnen inwoners blijven meedoen aan de samenleving. Dit alles vormt de opmaat naar de nieuwe concessieverlening in 2023. De provincie Noord-Brabant wil de concessie anders aanpakken. Hiermee is West-Brabant de eerste regio waar we werken aan de transitie van klassiek openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit.