Beslissingen op bezwaar Maltha Glasrecycling Nederland bv (Glasweg 7-9 Moerdijk)

Het college besluit:

  1. Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen de lastgeving onder dwangsom d.d. 24 mei 2019 door het college voor de hoogte van buitenopslag ongegrond verklaren;
  2. Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift tegen de lastgeving onder dwangsom d.d. 3 juli 2019 door de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant voor een uitlaat in de buitenlucht en diffuse stofemissie ongegrond verklaren.

Maltha Glasrecycling Nederland b.v.(hierna Maltha) is een afvalverwerker van glas en aanverwante materialen. Het bedrijf overtreedt stelselmatig meerdere wettelijke en vergunningsvoorschriften. Op 24 mei 2019 legde het college zelf een last onder dwangsom op voor overschrijding van de vergunde hoogte van de buitenopslag van maximaal 12 meter. De daadwerkelijke hoogte is namelijk 20 meter.
Op 3 juli 2019 legde de Omgevingsdienst Midden-en-West-Brabant (OMWB) namens het college ook 2 lastgevingen op het niet in de buitenlucht emitteren vanuit de ontstoffingsinstallatie afgezogen lucht en voor diffuse stofemissie op meer dan 2 meter van de bron. Het bedrijf zorgt al langere tijd voor stofoverlast voor de omliggende bedrijven. Dit leidt regelmatig tot klachten. Tegen beide besluiten maakte Maltha bezwaar. Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften verklaart het college beide bezwaarschriften ongegrond.