Project Inclusief Moerdijk

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verruimen van de maximale contractperiode, voor medewerkers in het kader van het project Inclusief Moerdijk, van 23 naar 36 maanden;
  2. In te stemmen met het verlengen van het contract van de projectleider  tot 1 januari 2021.

Als gevolg van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt geadviseerd om de maximale contractperiode van medewerkers van het project Inclusief Moerdijk van 23 naar 36 maanden te verlengen.
Op de ingezette koers en de behaalde resultaten te continueren wordt geadviseerd om het contract van de projectleider te verlengen tot 1 januari 2021.