Subsidie Stichting Leergeld Noord-West Brabant, verlening 2020 en vaststelling 2018

Het college besluit:

  1. Aan Stichting Leergeld Noord-West Brabant voor 2020 een subsidie van € 44.000 te verlenen voor de volgende onderdelen:
    1. € 21.000 voor de reguliere hulpverlening.
    2. € 8.000 voor het schoolstartpakket voor het schooljaar 2020/2021.
    3. € 15.000 voor de doelgroep ‘oudere’ schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 15-21 jaar, die uit gezinnen komen met een minimum inkomen en een MBO beroepsonderwijs of een HBO/WO studie volgen en geen recht hebben op de ‘tijdelijke regeling voorzieningen leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen’.
  2. De subsidies onder punt a, b en c ten laste brengen van productnummer 6614400, Armoedebeleid.
  3. De subsidie 2018 aan Stichting Leergeld voor reguliere hulpverlening, het schoolstartpakket en oudere schoolgaande kinderen definitief vast te stellen op het bedrag van € 24.500.
  4. Stichting Leergeld hierover schriftelijk te informeren via bijgaande beschikking.

Stichting Leergeld Noord-West Brabant zet zich in voor schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.
Stichting Leergeld is werkzaam binnen de gemeenten in de regio, namelijk Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. Hoewel er al veel mogelijkheden zijn voor kinderen binnen het minimabeleid, geeft Stichting Leergeld hierop een goede aanvulling, doordat zij kijken naar het besteedbare inkomen in plaats van het netto inkomen zoals bij de regelingen op grond van de Participatiewet. Zij kunnen daarom net wat meer kinderen bereiken dan de gemeente. Stichting Leergeld Noord-West Brabant heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening voor het  jaar 2020 en komt daarvoor in aanmerking. Het college heeft besloten een subsidiebedrag te verstrekken van € 44.000 voor de reguliere hulpverlening aan deze doelgroep, een bedrag voor de uitvoering van het schoolstartpakket en een bedrag voor de oudere schoolgaande kinderen. Deze laatste doelgroep is halverwege 2018 toegevoegd aan de taken van Stichting Leergeld. Uit het jaarverslag 2018 blijkt dat in 2018 al 216 kinderen uit 110 gezinnen werden geholpen. In totaal waren over het jaar 2018 604 aanvragen. Bijkomend waren er 45 nieuw geregistreerde gezinnen. Aan de hand van de jaarrekening en het jaar-verslag over 2018 is de subsidie over 2018 definitief vastgesteld op een bedrag van € 24.500.
Doordat meer kinderen uit meer kernen dan voorgaande jaren worden bereikt, heeft Stichting Leergeld voor het aankomende jaar meer financiën nodig om alle kinderen te kunnen helpen.