Voorlopige subsidie 2020-2022 Stichting Radar Antidiscriminatievoorziening

Het college besluit:

  1. Aan Radar een voorlopige subsidie van € 18.490,- per jaar te verstrekken voor de uitvoering van het basispakket in 2020, 2021, 2022.
  2. De voorlopige subsidie in 2020, 2021 en 2022 voor Radar te dekken uit het beschikbare budget met productnummer 6670100/44259.

Op grond van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen zijn alle gemeenten verplicht hun inwoners toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. De gemeenteraad heeft hier een aparte verordening voor vastgesteld:  “Verordening in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Moerdijk”. Organisaties kunnen op grond van deze verordening een subsidieaanvraag bij ons doen om uitvoering te geven aan de Antidiscriminatievoorziening in onze gemeente. Stichting Radar heeft een aanvraag ingediend en het college heeft een voorlopige subsidie toegekend van € 18.400,- per jaar voor de periode 2020 t/m 2022.
De wet schrijft voor dat een Antidiscriminatievoorziening minimaal onafhankelijke bijstand verleend aan personen bij de afwikkeling van hun klachten en een registratie bijhoud van de klachten. Om te zorgen dat de voorziening laagdrempelig toegankelijk is neemt de gemeente Moerdijk ook het maatwerkpakket af. Zo heeft Radar de ruimte om tijd te besteden aan onder andere naamsbekendheid en netwerkopbouw bij bijvoorbeeld lokale organisaties en instellingen maar ook deskundigheidsbevordering. Hierover maakt het college met Radar jaarlijks specifieke afspraken.