Wmo toezicht 2020

Het college besluit:

  1. GGD West-Brabant voor het jaar 2020 aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
  2. De kosten van € 1.804 te dekken uit het product 6670002 algemene voorzieningen Wmo.

De gemeente zorgt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor ondersteuning van inwoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn. De gemeente Moerdijk heeft deze ondersteuning samen met de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal, Rucphen en Zundert (De6) ingekocht bij een aantal zorgaanbieders. Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht om toe te zien om de naleving van de kwaliteit die geboden wordt door deze zorgaanbieders. In art. 6.1, lid 1 Wmo staat de verplichting van het college om een toezichthouder aan te wijzen.
Om invulling te geven aan deze wettelijke taak heeft het College besloten om de GGD West-Brabant voor het jaar 2020 aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.