Geveltuinen en boomtuinen, aanvulling op snippergroenbeleid

Het college besluit:
Beleidsregels vast te stellen zoals opgenomen in Beleidsregels geveltuinen en boomspiegels gemeente Moerdijk om kleinschalige initiatieven tot vergroening van de openbare ruimte onder voorwaarden toe te staan.

In het raadsbesluit van 29 juni 2006 is het Beleidsplan Uitvoeringsregels uitgifte Snippergroen vastgesteld. Hierin is bepaald wanneer openbare ruimte verkocht of verhuurd mag worden. Ook is in 2018 het project ‘legalisatie van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond’ van start gegaan.
Aan de gemeente wordt regelmatig de vraag gesteld om smalle stroken openbare ruimte te mogen vergroenen, bijvoorbeeld in de vorm van een geveltuin of om boomspiegels aan te planten als boomtuin. Om dit in goede banen te leiden en op een rechtmatige wijze te laten geschieden zijn beleidsregels opgesteld.