Principeverzoek jaarrond huisvesten tijdelijke arbeidsmigranten Zwingelspaansedijk 22a Fijnaart

Het college besluit:

  1. In principe mee te werken aan het jaarrond laten staan van de 6, reeds op het perceel aanwezige units, ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn op het bedrijf zelf.
  2. In principe niet mee te werken aan het jaarrond doen gebruiken van 3 van de 6 units op het perceel Zwingelspaansedijk 22a Fijnaart voor de huisvesting van 25 arbeidsmigranten die op het bedrijf zelf werkzaam zijn.

Ondernemer Westende Fruitteelt B.V heeft bij de gemeente een principeverzoek ingediend voor enerzijds het jaarrond mogen laten staan van de 6, reeds op het perceel aanwezige units, ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn op het bedrijf zelf. Anderzijds wordt het college gevraagd om ook een principe-uitspraak te doen om buiten de nu toegestane periode van 9 maanden maximaal 25 slaapplaatsen verdeeld over 3 van de 6 units jaarrond te mogen gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten die op het bedrijf zelf werkzaam zijn. Het college besluit in principe mee te werken aan het jaarrond laten staan van 6 reeds op het perceel aanwezige units ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Echter het college besluit in principe niet mee te werken aan het jaarrond doen gebruiken van 3 van de 6 units op het perceel Zwingelspaansedijk 22a Fijnaart voor de huisvesting van 25 arbeidsmigranten. Het eerste is in lijn van de regels van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied tevens past dit binnen het provinciaal beleid en de Provinciale Interim Verordening Ruimte. Het tweede past volgens de Provincie en gemeente niet bij de logies functie die eigenlijk bedoeld is voor de huisvesting van seizoensarbeiders (short stay). Het jaarrond verblijven zorgt voor een permanent karakter van verblijven, dat thuis hoort in het stedelijk gebied.