Project respijtvoorziening (hotelovernachting mantelzorgers)

Het college besluit:

  1. Wijzigen van het collegebesluit van 2 juli jl. om een eenmalige subsidie van € 5.500 toe te kennen aan het project respijtvoorziening c.q. een hotelovernachting in 2019 voor mantelzorgers en hun hulpvragende partner, een initiatief van mantelzorgcoach Jannie Meeuwisse, zodat dit project in 2020 kan worden uitgevoerd;
  2. Deze subsidie via Surplus beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van  begrotings-nummer 6678000/43356 (activiteitenkosten) en 6670002/44249 (personele kosten); en
  3. Mevrouw Meeuwisse (via Surplus) met een beschikking in kennis te stellen van dit besluit.

Op 2 juli jl. heeft het college besloten een eenmalige subsidie van € 5.500 toe te kennen aan het initiatief van mevrouw J. Meeuwisse (via Surplus) om vijf echtparen (hulpvrager én mantelzorger) in 2019 een ‘zorgeloze’  tweedaagse te bezorgen. De uitvoering van deze activiteit vindt echter niet in 2019, maar in 2020 plaats, omdat in oktober duidelijk werd dat de beschikking en de middelen niet ontvangen waren door Surplus. Om de uitvoering in 2020 mogelijk te maken moet het oorspronkelijk besluit worden gewijzigd.