Vaststelling Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten

Het college besluit:

  1. De Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten vast te stellen
  2. De gewijzigde Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties vast te stellen
  3. De Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties datum 31 mei 2018 in te trekken
  4. De nieuwe nadere regels op gebruikelijke wijze te publiceren

Eind 2017 heeft het college het nieuwe subsidiekader vastgesteld. De inzet van dit kader is om de subsidieregels zo in te richten dat ze meer overzichtelijk en doelmatig zijn. Dit is een lerend traject waarbij aanpassingen worden gedaan op basis van ervaringen en nieuwe inzichten. Zo hebben wij van onze inwoners de feedback teruggekregen dat het laten vallen van de avondvierdaagse onder “de initiatiefsubsidie vrijwilligersorganisaties” niet het resultaat oplevert wat wij voor ogen hadden. Binnen Met deze regeling kunnen aanvragers op basis van offertes en cofinanciering maximaal € 3.000,- subsidie krijgen. Uit de feedback van de organisatoren blijkt dat zij een heel groot deel van de subsidiabele kosten “om niet” krijgen van lokale partners. Om voor de regeling in aanmerking te komen zouden zij elkaar facturen moeten gaan sturen. Dat is nooit de bedoeling geweest en dat vraagt dus om een aanpassing.

Sinterklaas, Koningsdag, Dodenherdenking
Naast deze noodzakelijke aanpassingen pakt het college gelijk een aantal wenselijk aanpassing mee. Sinterklaas, Koningsdag en Dodenherdenking vallen nu nog onder de Nadere regels Basissubsidie. Deze regeling heeft als strategisch doel het versterken van de sociale structuren waarin vooral het verenigingsleven een belangrijk rol speelt. Deze festiviteiten zijn daarin een vreemde eend. Het college heeft veel waardering voor de organisatoren van Sinterklaas, Koningsdag en Dodenherdenking die met veel vrijwillige inzet een mooie bijdrage leveren aan de beleving van de kernen van onze gemeente.
Bevrijdingsdag
Hetzelfde geldt voor de viering van bevrijdingsdag. Een activiteit die vroeger vaker werd gevierd en die het college toen in één verlening meeging met de viering van Koninginnedag. Inmiddels hebben we al een tijdje een koning en is Bevrijdingsdag een losstaand iets geworden. Het college vindt het van belang dat iedere kern de mogelijkheid heeft om jaarlijks aandacht te besteden aan de bevrijding en heeft de Bevrijdingsdag toegevoegd als subsidiabele activiteit.
Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten
Om deze vier activiteiten in beleid te borgen heeft het college de Nadere regels Evenementensubsidie Volksfeesten vastgesteld. Hierin staan alle voorwaarden waaraan vrijwilligersorganisaties moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Afgezien van de toevoeging van de viering van Bevrijdingsdag is er geen sprake van een inhoudelijke beleidswijziging maar vooral van een procesoptimalisatie.