Vervolg uitgifte Waterwijk Fijnaart

Het college besluit:

  1. Op basis van het resultaat van de reserveringsavond fase 1, eerst een vervolgverkoopactie rond fase 1 uit te zetten, vooraleer de uitgifte van fase 2 uit te rollen;
  2. In dat kader de restruimte in fase 1 voor een periode van 4 weken opnieuw op de markt uit te zetten, alleen dan in de vorm van 7 bouwkavels voor vrijstaande woningen;
  3. Indien dit niet tot hernieuwde verkopen leidt, dan een soortgelijke inschrijfronde te arrangeren voor bouwers en ontwikkelaars;
  4. De “Spelregels uitgifte resterende kavelruimte Waterwijk Fijnaart” hiertoe vast te stellen;
  5. De gewijzigde spelregels inzake de reguliere flexibele kaveluitgifte vast te stellen;
    De projectleider de mogelijkheid te geven om in bijzondere gevallen af te wijken van het bepaalde in artikel 7c onder ‘reserveren kavelstroken’ van de “Spelregels flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart”;

Op 5 november jl. vond de reserveringsavond plaats van Fase 1 van Waterwijk Fijnaart. Tijdens deze avond zijn de eerste ervaringen opgedaan, zowel door aspirant kopers als door de gemeente, met betrekking tot het werken met een flexibele kaveluitgifte. Een korte evaluatie met alle inschrijvers leidde tot de conclusie dat men de avond als positief heeft ervaren. Echter inhoudelijk zijn er nog de nodige plekken in Fase 1 overgebleven. Het leeuwendeel van de inschrijvers had zijn zinnen gezet op een plek in Fase 2 (of later). Het is echter onwenselijk om overal in het gebied bouwactiviteiten te hebben, in de wetenschap dat er aansluitend niet woonrijp gemaakt kan worden gelet op de nog te bebouwen lege plekken. Derhalve is de insteek om nu eerst werk te maken van de verkoop van de resterende kavels in Fase 1, vooraleer de uitgifte van Fase 2 te starten. De resterende plekken van Fase 1 kunnen nu – in tegenstelling tot voorheen – als kavels met een vaste maatvoering verkocht worden. E.e.a. zou in januari a.s. tot een hernieuwde uitgifte van Fase 1 kunnen leiden en mogelijkerwijs  – bij een positief verkoopverloop – in februari a.s. al duidelijkheid kunnen geven aan alle gegadigden van Fase 2  over het kunnen opstarten van de uitgifte van Fase 2.