Basissubsidie vrijwilligersorganisaties 2020 Kindervreugd

Het college besluit:

  1. Speeltuinvereniging Kindervreugd voor 2020 7 basissubsidies en 5 plussubsidies te verlenen met een totaal van € 9.421,-;
  2. De kosten te dekken uit de reguliere budgetten voor basissubsidies.

Wij geven als gemeente jaarlijks aan meer dan 250 organisaties subsidies. Om dit in goede banen te leiden stellen wij nadere regels op zodat voor de organisaties helder is waar zij aan toe zijn en welke doelstelling wij als gemeente hebben en wat  ze van ons kunnen verwachten.
Voor na genoeg alle regels bestaat een uitzondering. Zo ook voor de Nadere regels Basissubsdies Vrijwilligersorganisaties. Uit administratief praktische overwegingen is in de regels opgenomen dat een aanvrager maximaal 3 basissubsidies kan aanvragen. Voor alle aanvragen werkt dit goed. Behalve voor Kindervreugd. Zij hebben een dermate divers aanbod, en dat steunt het college van harte, dat zij eigenlijk in aanmerkingen moeten komen voor 6 basissubsidies. Omdat Kindervreugd voldoet aan het beleidsdoel van de nadere regels heeft het college besloten om een uitzondering te maken. Voor 2020 verleend het college de 7 basissubsidies met een totaal bedrag van € 9.421,-.