In verband met inwerkingtreding WNRA per 1 januari 2020 vaststellen volmachten personele zaken.

Het college besluit:
De volmachten personele zaken per 1 januari 2020 vast te stellen.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Door de inwerkingtreding van deze wet dienen de mandaten met betrekking tot personele zaken zoals vastgesteld in het mandatenbesluit
d.d. 11 december 2018 te worden ingetrokken en te vervangen te worden door bijgevoegde volmacht.