Startdocument project 192 Truckparking

Het college besluit:
Het startdocument voor project 192 Truckparking vast te stellen.

Het doel van het project is het creëren van extra parkeer- en verblijfsvoorzieningen voor vrachtwagens en -chauffeurs in de gemeente Moerdijk, alsmede het creëren van meer beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen ten westen van de A16 voor vrachtwagens die rijden op de goederencorridor A16 (kernnetwerk). Tevens als alternatief voor vrachtwagens van de haven van Moerdijk en het toekomstige LPM.   
Het doel van de initiatieffase van het project is om te komen tot een gebiedsvisie voor de realisatie van een (of meerdere) truckparkings in het zoekgebied. Hierin wordt de omvang, indeling en de haalbaarheid van deze truckparking(s), met alle daarmee samenhangende elementen en aanverwante functies onderzocht.
De verwachting is dat de gebiedsvisie in het derde kwartaal van 2020 gereed is. Dit is de basis om te komen tot daadwerkelijke aanleg van een of meerdere truckparkings.