Startdocument project 195 Foodcourt Kanters Moerdijk

Het college besluit:
Het startdocument voor project 195. Foodcourt Kanters Moerdijk vast te stellen.

De initiatiefnemer dhr. Kanters heeft een verzoek gedaan om de locatie Kanters in Moerdijk verder te ontwikkelen. Samen met een ontwikkelende partij worden de mogelijkheden voor realisatie van een foodcourt en een (uitbreiding van de) truckparking met hierbij ondersteunende functies op deze locatie onderzocht. Het college heeft op 9 oktober 2018 besloten deze vraag actief en integraal op te pakken. Het voorliggende startdocument is de eerste stap in het proces om te komen tot verdere ontwikkeling van dit gebied.
Met het startdocument worden de kaders van het project bepaald. Deze kaders vormen de basis voor de volgende fase van het project, namelijk het onderzoeken van de haalbaarheid. Hierin wordt de ruimtelijke, financiƫle en maatschappelijke haalbaarheid onderzocht
Vertrekpunt is dat eerst een visie wordt opgesteld voor het gebied. Verder wordt de maatschappelijke, financiƫle en ruimtelijke haalbaarheid van het plan onderzocht. Realisatie van het plan kan na het doorlopen een planologische procedure plaatsvinden en kan naar verwachting begin 2022 aanvangen.