Vroegsignalering, schuldhulpverlening en kredietbank

Het college besluit:
De raadsinformatiebrief over de doorontwikkeling van de schuldhulpverlening vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.

Voor de zomer zijn vanuit de schuldhulpverlening met de betrokken medewerkers gesprekken gevoerd over de toekomst en positionering van de schuldhulpverlening binnen de gemeente Moerdijk. Er zijn een aantal ontwikkelingen binnen het veld die onder andere in de nota Armoede en Schulden zijn benoemd en waar uitvoering aan wordt gegeven: nieuwe kredietbank en vroegsignalering van schulden. Daarnaast wijzigt de wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening vanaf 1 januari 2021. Met de raadsinformatiebrief stelt het college de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen en de gekozen aanpak.