Aanpassing (derde wijziging) gemeenschappelijke regeling ‘Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten’ (RBL West-Brabant).

Het college besluit:
De gemeenteraad toestemming te vragen de gemeenschappelijke regeling van het ‘Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten’ (RBL West-Brabant) aan te passen.

Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam samengegaan in de gemeente Altena. De raad wordt gevraagd om toestemming te geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling ‘Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant/RBL West-Brabant) hierop aan te passen en tegelijkertijd een aantal aanvullende (technische) wijzigingen door te voeren.