Tweetal verzoeken voor toepassen van de coördinatieregeling

Het college besluit:
De raad voor te stellen de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplannen en de aanvragen om omgevingsvergunning voor de realisatie van de bouwplannen aan de Hazeldonkse Zandweg 97a en de Hazeldonkse Zandweg 105, beiden te Zevenbergen.

Voor een tweetal locaties aan de Hazeldonkse Zandweg zijn plannen ingediend voor de uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven. Het gaat om verzoeken binnen de Spiepolder, die is aangewezen als glastuinbouwuitbreidingsgebied. Bij beide aanvragen is het verzoek gedaan om de coördinatieregeling toe te passen. Dit betekent dat de voorbereiding en de bekendmaking van de bestemmingsplannen en de aanvragen om omgevingsvergunning voor de beide bouwplannen tegelijk zal plaatsvinden. Met deze coördinatieregeling wordt de procedure eenvoudiger, omdat belanghebbenden tegen het pakket van de gecoördineerde besluiten in één keer beroep kunnen instellen bij de Raad van State. Verder biedt toepassing van deze regeling tijdswinst voor de aanvragers en is de samenhang tussen de te nemen besluiten duidelijker. Het college besluit de raad voor te stellen voor beide locaties de coördinatieprocedure van toepassing te verklaren.