Intensivering inspecties gastouderopvang

Het college besluit:

  1. Het aantal GGD-inspecties bij voorzieningen voor gastouderopvang in het kader van de Wet op de Kinderopvang te verhogen naar 50%.
  2. Het budget voor de inspecties kinderopvang te verhogen met € 7.370,- en mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2020 en de bijbehorende begrotingswijziging 2020.

De gemeente Moerdijk heeft tot op heden het minimum aantal inspecties bij voorzieningen gastouderopvang zoals in de Wet Kinderopvang vastgelegd uitgevoerd. Het gaat om 5% van de locaties. Kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvang worden jaarlijkse geïnspecteerd. Er bestaat dus grote ongelijkheid tussen de verschillende soorten opvang. In het gezamenlijk advies van GGD/GHOR en de VNG, ontvangen in oktober 2019, wordt voorgesteld om het aantal inspecties te verhogen.
Het college kiest voor aansluiting bij het gemeentelijk handhavingsbeleid. Op basis hiervan worden de inspecties geïntensiveerd naar 50%. Bij iedere gastouderopvang wordt dan om de 2 jaar een inspectie uitgevoerd.