Nota Grondbeleid 2013 - 2016

Het college besluit:
Door middel van een informatiebrief het presidium voor te stellen om de Koers van de Nota Grondbeleid 2013 - 2016 aan te houden tot de invoering van de omgevingswet 2021.

De koers voor het huidige Grondbeleid moet aan deze nieuwe wetsontwikkelingen getoetst worden en vervolgens mogelijk (deels) herzien. Het is daarom weinig zinvol om de huidige Nota Grondbeleid 2013-2016 nu nog te actualiseren. Gelet op deze wetgevingsontwikkelingen starten we in 2020 met een integrale herziening van de Nota Grondbeleid, gekoppeld aan de Omgevingswet. Deze integrale herziening wordt naar verwachting begin 2021 aan de raad voorgelegd.