Vaststellen ‘Gemeenschappelijke regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en meldpunt Crisiszorg’.

Het college besluit:
De gemeenteschappelijke regeling Veilig Thuis West Brabant gewijzigd vast stellen naar Gemeenschappelijke regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties(GIA) en meldpunt Crisiszorg.

Met ingang van 1 januari 2019 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor Veilig Thuis West-Brabant van kracht. Door drie ontwikkelingen was het noodzakelijk om de GR te wijzigen. Namelijk  de gemeentelijke herindeling Altena (voorheen Woudrichem, Werkendam en Aalburg), het regionaal meldpunt crisiszorg en bredere inzet op het terrein van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties met onder andere het regionale actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis.