Voortzetten samenwerking met Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds 2020

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst met Jeugdcultuurfonds voor de projectperiode van één jaar. Ingaande vanaf 01-01-2020 tot en met 31-12-2020.
  1. Hiervoor gebruik te maken van het opgebouwde startbedrag bij het Jeugdcultuurfonds in de gemeente Moerdijk van € 22.444 volgens het Jaarverslag 2018. Indien het Jeugd-cultuurfonds gedurende het jaar een tekort oploopt door betaalde aanvragen, zal het benodigde bedrag beschikbaar worden gesteld met een maximale hoogte van € 5.000.
  2. De eventuele bijdrage te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen voor armoede-beleid productnummer 6614400/44259.
 2. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst met Jeugdsportfonds voor de projectperiode van één jaar. Ingaande vanaf 01-01-2020 tot en met 31-12-2020.
  1. Hiervoor een bedrag van € 48.000 beschikbaar stellen in het komende jaar. Van dit bedrag wordt € 28.000 beschikbaar gesteld aan zwemonderwijs en € 20.000 aan reguliere aanvragen.
  2. Dit bedrag te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen voor armoedebeleid productnummer 6614400/44259.
 3. De Raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief RIB.

In 2012 heeft de Raad besloten om naast het Jeugdsportfonds ook een Jeugdcultuurfonds in te richten. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds geven kinderen, waarvan de financiële thuissituatie het niet toelaat, de gelegenheid om te sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten.
In 2018 was het deelnameaantal van het Jeugdcultuurfonds met 18 kinderen al aanzienlijk hoger dan het aantal van 8 kinderen in 2017. Wij hopen dat dit aantal nog verder zal toenemen. Het Jeugdsportfonds zorgde er in 2018 voor dat 166 kinderen konden sporten.