Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van het gebruik, als pallethandel, van het perceel aan de Molendijk 6 in Standdaarbuiten.

Het college besluit:
De omgevingsvergunning voor de het legaliseren van het gebruik, als pallethandel, van het perceel aan de Molendijk 6 in Standdaarbuiten te verlenen, met inachtneming van de zienswijze van de provincie Noord-Brabant. 

Op 1 november 2017 is door het college besloten om medewerking te verlenen aan het legaliseren van het gebruik, als pallethandel, van het perceel aan de Molendijk 6 in Standdaarbuiten. Voor deze aanvraag is een uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd, omdat de aangevraagde activiteit in strijd is met de voorschriften van het geldend bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk als er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Uit de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat er medewerking kan worden verleend.