Ondersteunen van VVN afdeling Moerdijk met financiële middelen om mensgerichte verkeersmaatregelen uit te voeren in 2020

Het college besluit:

  1. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente;
  2. een subsidiebedrag voor 2020 van in totaal € 17.000,00 voorlopig te verlenen en ten laste te brengen van de begrotingspost verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (prod.nr. 6210901, kostensoortnr. 44259). Voor een groot deel van deze kosten is inmiddels subsidie aangevraagd bij de provincie; 
  3. De uitvoeringsovereenkomst 2020 vast te stellen en te ondertekenen waarin activiteiten zijn vastgelegd die VVN in 2020 gaat uitvoeren.

VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks 17.000 euro voor. In 2020 willen zij deze middelen en hun capaciteit besteden aan de organisatie van de volgende activiteiten:

  • Een Opfriscursusdag t.b.v. autorijden door ouderen (70+)
  • Een actiedag voor jonge bestuurders;
  • het faciliteren van zowel het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de basisschool leerlingen;
  • het ondersteunen van acties gericht op verkeersgedrag van leerlingen van het voortgezet onderwijs;
  • het opzetten van een bewustwordingscampagne om mensen te confronteren met het effect van hun eigen gedrag in het verkeer;
  • het naar behoefte uitvoeren van wijkacties gericht op verkeersveiligheid 
  • voorlichting via campagneborden en verschillende media.