Plan van aanpak en planning als aanvulling op KPI (Kritische Prestatie Indicatoren) Archief rapportage Moerdijk 2018

Het college besluit:
In stemmen met het plan van aanpak en de planning m.b.t. de overgenomen aanbevelingen uit de KPI rapportage 2018

Op 23 april 2019 heeft het college gereageerd op de rapportage van de archiefinspecteur van het West-Brabants Archief. De meeste aanbevelingen zijn overgenomen. Met het plan van aanpak geeft de gemeente inzicht in hoe en wanneer de aanbevelingen tot aanpassingen zullen leiden en kan de provincie haar Interbestuurlijk Toezicht afronden door een oordeel te geven over de archiefzorg in de gemeente Moerdijk.