Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst alleen college van de B&W-vergadering van 03 december 2019

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.