Verslag t.b.v. horizontale verantwoording van de zorg en het beheer van archieven over 2018 (KPI-rapportage gemeente Moerdijk 2018)

Het college besluit:
1.  De huidige werkwijze met KPI-verslag en KPI-voortgangsrapportage als het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer voor gemeente Moerdijk te benoemen;
2. De aanbevelingen genoemd in de KPI rapportage gemeente Moerdijk 2018 over te nemen m.u.v. de aanbevelingen om met het Kwaliteitssysteem Decentrale Overheden (KIDO) een aanvullend kwaliteitssysteem informatiebeheer te implementeren en de Veiligheidsregio bij het calamiteitenplan t.a.v. de archief- en serverruimte voor gemeente Moerdijk te betrekken;
3. De gemeenteraad via de raadsinformatiebrief te informeren over de KPI rapportage gemeente Moerdijk 2018.

De archiefinspecteur van het West-Brabants Archief (WBA) heeft een inspectiebezoek gebracht aan de gemeente Moerdijk en hiervan een verslag met enkele aanbevelingen gemaakt. Aan de hand van de archief KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) blijkt Moerdijk op de goede weg. De aanbevelingen worden grotendeels overgenomen door het college.