Verzoek om toestemming voor het in gebruik nemen van twee terrasvakken door Hotel Trusten (Voorstraat 47-49 te Willemstad) ter hoogte van nummer 45

Het college besluit:

  1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om toestemming voor het in gebruik nemen van twee terrasvakken door Hotel Trusten (Voorstraat  47-49 te Willemstad) ter hoogte van nummer 45.
  2. Conform besluit van 1 augustus 2017 medewerking te verlenen aan het in gebruik nemen van twee terrasvakken in het verlengde van de gevel na aanpassing van het openbaar gebied op kosten van aanvrager.

Bij collegebesluit van 1 augustus 2017 (verseon 762870) is besloten om voor 2 van de aangevraagde 4 terrasvakken in het verlengde van de voorgevel van Hotel Trusten exploitatievergunning te verlenen (twee daarvan zijn inmiddels gerealiseerd). Er is daarbij gemeld dat er in beginsel geen bezwaar bestaat om voor de andere twee terrasvakken in het verlengde van de gevel van het horecabedrijf ook vergunning te verlenen. Echter, op 2 van die 4 vakken is op dit moment een oprijpad als oversteekplaats voor minder validen gesitueerd. Dit betekent dat deze vakken op dit moment niet gebruikt kunnen worden als terras. Aanvrager heeft de mogelijkheid en de bestuurlijke toestemming om op eigen kosten het openbaar gebied te laten aanpassen. Deze kosten wil aanvrager niet maken en vraagt daarom om toestemming voor het plaatsen van het terras op 2 andere vakken, tegenover het naastgelegen pand nummer 45.