Mw. D.J. Brummans

Gegevens over Mw. D.J. Brummans
Naam: Mw. D.J. Brummans
Achternaam Brummans
Voornaam Désirée
Voorletters D.J.
Functie(s): Wethouder, 3e Loco-burgemeester
Rollen: Lid College
Telefoon (mobiel): 14 0168
E-mailadres:
Nevenfuncties:
  • Bestuurslid damessociëteit, 1 uur per week, onbezoldigd
  • Coördinator hoveniersbedrijf Verpalen, 5 uur per week, onbezoldigd
  • Adviseur Westende landbouw, 5 uur per week, onbezoldigd.
Portefeuille:
  • Ruimtelijke Ordening
  • Wonen
  • Openbare Ruimte
  • Duurzaamheid

Vervanging portefeuille: wethouder C.J.A. van Dorst