Dhr. J.P.M. Klijs

Gegevens over Dhr. J.P.M. Klijs
Naam: Dhr. J.P.M. Klijs
Voornaam Jac
Voorletters J.P.M.
Functie(s): Burgemeester
Rollen: Voorzitter Gemeenteraad, Voorzitter College
E-mailadres:
Nevenfuncties (pdf): Nevenfuncties
Portefeuille:

Portefeuille Openbare orde en Veiligheid

  • Integrale veiligheid
  • Toezicht en handhaving
  • Juridische zaken
  • (Regionale) samenwerking (rol in de regio)
  • Integriteitsbeleid

Vervanging portefeuille: wethouder J.J. Kamp