Dhr. C.J.A. van Dorst

Gegevens over Dhr. C.J.A. van Dorst
Naam: Dhr. C.J.A. van Dorst
Achternaam Dorst
Voornaam Jack
Voorletters C.J.A.
Functie(s): Wethouder, 3e Loco-burgemeester
Adres:
Kristallaan 46

4761 ZD
Zevenbergen
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Nevenfuncties (pdf): Nevenfuncties
Portefeuille:
 • Middelen
  • Budgetcyclus
  • Gemeentelijke belastingen
  • Financieel beleid
 • Communicatie
 • (Inwoners) participatie
  • Invulling rol faciliterende overheid / overheidsparticipatie
  • Co√∂rdinatie gebiedsplannen
 • Dienstverlening en informatisering
  • KCC
  • ICT
 • Afval- en grondstoffeninzameling
 • Dieren en ongediertebestrijding
 • Beleid en beheer openbare ruimte
  • Beheer en onderhoud openbare ruimte (wegen, openbare verlichting en groen)
  • Water en riolering
  • Kabels en leidingen
  • Onderhoud speeltoestellen en speeltuinen
  • Speelruimtebeleid en speelplannen

Vervanging portefeuille: wethouder E. Schoneveld