Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, met meer ruimte voor lokaal maatwerk en participatie. Zo wordt het straks bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u als inwoner snel en makkelijk kunt zien wat er mag en kan in uw buurt. Bovendien heeft u straks één loket, één aanspreekpunt.

Voorbereiding

De nieuwe wet vervangt 26 bestaande wetten. Het gaat dus om een grote wetswijziging, die een goede voorbereiding vergt. Binnen onze gemeente hebben we een implementatieplan gemaakt waarin staat hoe we de nieuwe wet binnen de gemeente gaan invoeren. Op 10 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het Implementatieplan Omgevingswet vastgesteld. Inmiddels is een programmateam aan de slag met de uitvoering van het plan. Het programmateam is de schakel tussen de organisatie, de stuurgroep en de klankbordgroep vanuit de gemeenteraad. Daarnaast werkt de gemeente samen met andere gemeenten en instanties, zoals de De6 (een samenwerkingsverband tussen zes West-Brabantse gemeenten), de OMWB, het waterschap, de provincie, de veiligheidsregio en de GGD.

Stand van zaken

De Omgevingswet zou op 1 januari 2021 in werking treden, maar op 1 april 2020 heeft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) de Kamer laten weten dat die datum niet haalbaar is. De nieuwe datum waarop de wet in werking treedt zal 1 januari 2022 zijn.  

De wetswijziging heeft ook gevolgen voor inwoners en bedrijven. Om die reden houden we u via deze site op de hoogte.

Meer weten?

Meer informatie over de Omgevingswet kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet  

Meer informatie met betrekking tot dit programma

Gemeente Moerdijk

Programmamanager Eelke de Rooij
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl