Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet is een van de grootste wettelijke veranderingen in Nederland. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, met meer ruimte voor lokaal maatwerk en participatie. Zo wordt het straks bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u als inwoner snel en makkelijk kunt zien wat er mag en kan in uw buurt. Bovendien heeft u straks één loket, één aanspreekpunt.

 

Voorbereiding

De nieuwe wet vervangt 26 bestaande wetten. Het gaat dus om een grote wetswijziging, die een goede voorbereiding vergt. Binnen onze gemeente hebben we een implementatieplan gemaakt waarin staat hoe we de nieuwe wet binnen de gemeente gaan invoeren. Op 10 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het Implementatieplan Omgevingswet vastgesteld. Inmiddels is een programmateam aan de slag met de uitvoering van het plan. Het programmateam is de schakel tussen de organisatie, de stuurgroep en de klankbordgroep vanuit de gemeenteraad. Daarnaast werkt de gemeente samen met andere gemeenten en instanties, zoals de De6 (een samenwerkingsverband tussen zes West-Brabantse gemeenten), de OMWB, het waterschap, de provincie, de veiligheidsregio en de GGD.

Stand van zaken

De Omgevingswet zou op 1 januari 2021 in werking treden, maar op 1 april 2020 heeft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) de Kamer laten weten dat die datum niet haalbaar is. De nieuwe datum waarop de wet in werking treedt zal 1 januari 2022 zijn.  

De wetswijziging heeft ook gevolgen voor inwoners en bedrijven. Om die reden houden we u via deze site op de hoogte.

Podcasts

Luister ook eens naar onze podcast! In de podcast wordt het gesprek aangegaan met onder andere inwoners, ondernemers, ambtenaren en anderen over leren van elkaar en veranderingen. Bij de podcast is ondertiteling beschikbaar.

Deel 2 - aflevering 1

Omgevingswet, ambtenaar 2.0 en de kaarten van gehoorzaamheid

Met Inge Bakelaar, Luc Willems & Gabriël van den Brink

In deze aflevering vertelt horeca-ondernemer Inge Bakelaar over hoe ze er na de vorige podcast bij staat met haar cafetaria - krijgt ze wel de vergunning van de gemeente of niet?; vertelt Luc Willems, van de gemeente Moerdijk, over de ambtenaar 2.0; en leert emeritus hoogleraar Gabriël van den Brink ons een lesje geschiedenis over de relatie tussen gemeente en burgers.

Deel 2 - aflevering 2

Moeten, confronteren en een beetje meer trots

Met Eef Schooneveld & Annemarie Sips

In deze aflevering vertelt wethouder Eef Schoneveld over zijn visie op participatie. Hij gelooft dat er meer mogelijk is dan we denken en dat de gemeente ook meer doet dan mensen (willen) zien. Bewoonster en ondernemer Annemarie Sips doet eenzelfde oproep tot herleefde trots. Tijdens Corona zette ze de facebook groep Zevenbergen Positief op. Waar komt de visie van deze twee mensen samen in de fysieke ruimte? Een Podcast in het kader van de Omgevingswet.

Deel 2 - aflevering 3

Strijden om te verbinden

Met Petra Wevers & Peter Geleijns

In deze aflevering vertelt bewoonster en ondernemer Petra Wevers hoe ingewikkeld het kan zijn om meerdere petten op te hebben in de eigen gemeente. En Peter Geleijns, raadslid en voorzitter Huiskamer van Zevenbergen, reflecteert op zijn “huiswerk” sinds de vorige Podcast toen we elkaar spraken. Twee mensen die veel te maken hebben met de gemeente, trots zijn op de plek waar ze wonen, maar wel heel hard strijden voor blijvende verbinding.

Deel 2 - aflevering 4

Op naar de omgevingswet

Met Roel Woudstra & Eelke de Rooij

In deze aflevering vertelt Roel Woudstra van Buurkracht hoe bewoners en gemeente elkaar kunnen helpen door zich goed te organiseren. Met Buurkracht treedt hij op als neutrale verbinder tussen deze twee werelden. Is dat straks minder hard nodig als de Omgevingswet in werking treedt? Tot slot is aan het woord Eelke de Rooij, programmamanager Omgevingswet voor de Gemeente Moerdijk. Waar staan we nu en hoe draagt deze podcast bij aan verdere ontwikkeling?

Deel 1 - aflevering 1

Corona en contact

Met Inge Bakelaar en Luc Willems k

In deze aflevering horen we van horeca-onderneemster Inge Bakelaar wat er gebeurde toen ze in een half uur tijd haar zaak moest sluiten. Luc Willems, gemeente-ambtenaar en "mensen-mens", vertelt over zijn missie, zelfs gedwongen vanuit huis, verbinding te houden met collega’s en 'buitenwacht'.

Deel 1 - aflevering 2

Corona en kansen

Met Peter Geleijns

In deze tweede aflevering vertelt Peter Geleijns, vader, relatie-therapeut en raadslid, over hoe hij met verbazing, verwondering en afgrijzen kijkt naar onze omgang met elkaar tijdens Corona. En we horen wat dit hem over zichzelf leert én welke kansen hij ziet voor straks, samen in "het nieuwe normaal".

Deel 1 - aflevering 3

Corona en keuzes

Met Marije van den Bogerd

In deze aflevering vertelt Marije van den Bogerd van de Gemeente Moerdijk hoe Corona van invloed is op haar keuzes en hoe daarbij rust, efficiëntie, creativiteit en aandacht zich tot elkaar verhouden.

Meer weten?

Meer informatie over de Omgevingswet kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet  

Meer informatie met betrekking tot dit programma

Gemeente Moerdijk

Programmamanager Eelke de Rooij
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl