Ontwikkeling Fijnaart West

Nadat de afgelopen jaren verscheidene inbreidingslocaties zijn ingevuld (Witte Roos, sportpark Margrietstraat, Greenery/bandenmarkt, Nieuwkerk/Deltaparel, oude MAVO) is het tijd voor de eerste uitbreidingslocatie sinds de jaren '80. Het is de bedoeling om de westelijke zijde van Fijnaart uit te breiden met 100 á 120 woningen.

Stand van zaken

  • Het is de bedoeling om een flexibel plan te ontwerpen, waarbij er vrije kavels uitgegeven kunnen worden voor de zelfbouw van grondgebonden woningen voor een zo'n breed mogelijke doelgroep;
  • Het betreft een ontwikkeling op eigen grond waarbij de gemeente de volledige regie heeft;
  • Doelstelling is om medio 2019 de gronden te kunnen voorbereiden en aansluitend te kunnen uitgeven;
  • Afhankelijk van de vraag, zijn tussen de 100 en 120 woningen mogelijk;
  • Op 30 mei 2016 vond de startbijeenkomst van het project plaats ten overstaande van de omwonenden van het plangebied
  • Op 19 december 2016 vond een algemene informatieavond plaats waar de stedenbouwkundige structuur van de wijk is toegelicht.
  • Er wordt thans toegewerkt naar de afronding van de initiatieffase van het project. Besluitvorming door de gemeenteraad wordt op 22 juni 2017 verwacht.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Andràs Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl