Pilot woningbouw ZNS terrein Fijnaart

Dit project betreft de ontwikkeling van het voormalig bedrijfsterrein van de ZNS in Fijnaart naar woningbouw. Het project heeft een speciale pilotstatus. We laten onze vaste werkwijze voor dit project achterwege.

De kern van de vaste werkwijze is een sterke inhoudelijke betrokkenheid en sturing door de gemeente. We bouwen normaal gesproken als gemeente samen met de initiatiefnemer het project op. Daarbij proberen we zo veel mogelijk van de gemeentelijke wensen, gebaseerd op gemeentelijke beleidsnotities, in het project onder te brengen. De gemeente beperkt zich bij de planontwikkeling van deze Pilot tot globale kaders voor het project. Dit in combinatie met een (zeer terughoudende) toetsende rol bij de verdere planvorming en realisatie.

Daarmee ontstaat er voor de initiatiefnemer Dura Vermeer meer ruimte bij de inhoudelijke invulling van de het project en meer ruimte bij de daadwerkelijk ontwikkeling ‘in het veld’. Met, naast deze ruimte, een grotere verantwoordelijkheid en rol voor de ontwikkelende partij. De initiatiefnemer is bijvoorbeeld volledig verantwoordelijk voor de communicatie met – en participatie door de omgeving.

Dura Vermeer

Projectleider Michiel Roelofs
Mail: m.roelofs@duravermeer.nl 

Wat is de laatste stand van zaken?

Er is een startovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar (Dura Vermeer). Dura Vermeer is momenteel bezig met de uitwerking van de plannen. Hiertoe zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en dient er een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld. De bedoeling is om dit bestemmingsplan in de loop van 2023 in procedure te nemen. 

Planning

  • Het bestemmingsplan gaat in de loop van 2023 in procedure