Pilot woningbouw ZNS terrein Fijnaart

Dit project betreft de ontwikkeling van het voormalig bedrijfsterrein van de ZNS in Fijnaart naar woningbouw. Het project heeft een speciale pilotstatus. We laten onze vaste werkwijze voor dit project achterwege.

De kern van de vaste werkwijze is een sterke inhoudelijke betrokkenheid en sturing door de gemeente. We bouwen normaal gesproken als gemeente samen met de initiatiefnemer het project op. Daarbij proberen we zo veel mogelijk van de gemeentelijke wensen, gebaseerd op gemeentelijke beleidsnotities, in het project onder te brengen. De gemeente beperkt zich bij de planontwikkeling van deze Pilot tot globale kaders voor het project. Dit in combinatie met een (zeer terughoudende) toetsende rol bij de verdere planvorming en realisatie.

Daarmee ontstaat er voor de initiatiefnemer Dura Vermeer meer ruimte bij de inhoudelijke invulling van de het project en meer ruimte bij de daadwerkelijk ontwikkeling ‘in het veld’. Met, naast deze ruimte, een grotere verantwoordelijkheid en rol voor de ontwikkelende partij. De initiatiefnemer is bijvoorbeeld volledig verantwoordelijk voor de communicatie met – en participatie door de omgeving.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Er is een startovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar (Dura Vermeer). Dura Vermeer is momenteel bezig met de uitwerking van de plannen. Het plan bevat 57 woningen in diverse prijsklassen.

Om het plan mogelijk te maken zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en is een nieuw (concept) bestemmingsplan opgesteld. De bedoeling is om dit bestemmingsplan eind 2023 in procedure te nemen. Pas daarna kan gestart worden met de bouw. 

Planning

  • Het bestemmingsplan gaat eind 2023 in procedure
  • In de loop van 2024 zal dit bestemmingsplan dan worden vastgesteld door de gemeenteraad. 
  • Daarna zal gestart worden met de werkzaamheden in het gebied. 

Huidige situatie

Impressie

Meer informatie

Dura Vermeer

Projectleider Michiel Roelofs
Mail: m.roelofs@duravermeer.nl 

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Bas Hendrikx
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail