Integrale ontwikkeling Helwijk

Woonkwartier en de gemeente Moerdijk willen de leefbaarheid in Helwijk verbeteren.

Stand van zaken

De gemeenteraad is op 17 maart 2016 akkoord gegaan met het voorstel voor het verbouwen en uitbreiden van gemeenschapshuis De Blokhut in Helwijk.
Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de noodzaak voor uitbreiding en verbouw van de Blokhut voldoende is aangetoond. De financiƫle consequenties die de uitbreiding en verbouw met zich meebrengen vragen om aanpassing van eerder vastgestelde financiƫle kaders. Gezien het belang van De Blokhut voor de leefbaarheid van de kern Helwijk en de hoge mate van gebruik van het gebouw door het verenigingsleven van Helwijk is de raad akkoord gegaan met het voorstel.

Woonkwartier wordt eigenaar van het gemeenschapshuis en doet de investering die nodig is voor de uitbreiding/verbouw van het pand. De gemeente staat als hoofdhuurder garant voor de huur en verhuurt het gebouw vervolgens niet-kostendekkend door aan de exploitant 'speeltuinvereniging Kindervreugd'. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

}

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Woonkwartier

Henk Verweij
Postbus 10
4760AA Zevenbergen

Tel 0168 - 350 000
Mail
Website http://www.woonkwartier.nl/