Centrumplan Klundert

Het project Centrumontwikkeling Klundert richt zich op de visievorming voor het centrum Klundert en de functies die daarin thuis horen. De visie is tot stand gekomen in samenspraak met alle belanghebbenden; een klankbordrol is weggelegd bij de stadstafel in het gebiedsplan Klundert en de Klundertse Ondernemers Vereniging (KOK). Aan de hand van de vastgestelde visie zullen er uitvoeringsprogramma's worden geformuleerd. Een prominente rol speelt de invulling van de Bult van Pars.

Stand van zaken

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad besloten de Centrumvisie vast te stellen. In deze visie, opgesteld door het bureau Eldering, zijn de analyses over bestaande en toekomstige situatie van detailhandel, horeca en andere centrumfuncties verwoord. Een aantal voorgestelde acties zijn reeds in uitvoering gebracht, waaronder het gebruik van de vlonders voor horecadoeleinden. In overleg met de stadstafel en de KOK worden de nog niet gerealiseerde speerpunten voor zover mogelijk in uitvoering gebracht.

Een prominente rol in de Centrumvisie speelt de invulling van de Bult van Pars. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de bodem verontreinigd is e9n het gebied mogelijk een mysterie in de vorm van historische schatten herbergt. Teneinde inzicht te krijgen in de mogelijke archeologische waarden van de Bult van Pars is proefsleuvenonderzoek verricht door RAAP. Op de Bult zijn resten van de oliemolen gevonden en restanten van de 17e-eeuwse vestigingswerken. Bij de herontwikkeling van het projectgebied zal rekening moeten worden gehouden met deze archeologische vondsten. Dit kan op verschillende manieren, variƫrend van het compleet terugbrengen van het historische beeld tot aan bebouwing met een verwijzing naar vroegere tijden. Momenteel wordt in kaart gebracht wat de herontwikkelingsmogelijkheden zijn en de hierbij behorende kosten voor onder andere sanering van de gronden. De stadstafel en de KOK zullen bij de verdere ontwikkeling worden betrokken.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Wendy Roelen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl