Centrumplan Klundert

De levendigheid van het centrum van Klundert is de afgelopen tijd verminderd. Voor de gemeente redenen om samen met de ondernemers en inwoners plannen te maken om dit te verbeteren. Als basis hiervoor is er in 2015 een centrumvisie Klundert opgesteld.

Stand van zaken

Op dit moment staat alles in de steigers om de centrumontwikkeling verder vorm te geven en te realiseren. Gezien de omvang en de complexiteit hebben we de centrumontwikkeling opgeknipt in 3 fases. De eerste fase is de aanleg van de vlonders. Dit is inmiddels helemaal afgerond. Hieronder staat een korte omschrijving van fase 2 en 3.

Fase 2 Centrumontwikkeling Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsepoort

De tweede fase is het aanpakken van de Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsepoort. Daarnaast zijn er enkele "optionele" gebieden zoals de kruisingen die we wel mee uitwerken in het plan maar die in eerste instantie geen onderdeel uitmaakte van het plangebied. Voor deze werkzaamheden is civieltechnisch bureau Atab nu ingeschakeld voor de uitwerking en voorbereiding van deze werkzaamheden. Het ontwerp is inmiddels gereed en van 5 tot 30 september hebben bewoners en ondernemers input kunnen leveren. Op basis van die input gaan we nu 3 bijeenkomsten organiseren voor de 3 verschillende straten. Dit moet resulteren in een definitief ontwerp en dan presenteren we die nogmaals aan de omgeving. Na een aanbesteding willen we begin 2023 starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Fase 3 Centrumontwikkeling De Doorsteek, Westerstraat en supermarkt

In fase 3 kijken we naar De Doorsteek in het winkelcentrum, de Westerstraat en de uitbreiding van de supermarkt en het parkeerterrein. Hiervoor gaan we in overleg met de werkgroep en de stadstafel om concreet te maken wat fase 3 gaat inhouden. In 2022 gaan we deze plannen concreet maken en vastleggen in een startdocument. Gezien de belangen met andere eigenaren (supermarkt) stellen we ook één of meerdere intentieovereenkomsten op bij de vaststelling van het startdocument in januari 2023.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Job Dijkstra
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl