Centrumplan Klundert

De levendigheid van het centrum van Klundert is de afgelopen tijd verminderd. Voor de gemeente redenen om samen met de ondernemers en inwoners plannen te maken om dit te verbeteren. Als basis hiervoor is er in 2015 een centrumvisie Klundert opgesteld.

Stand van zaken

Inmiddels liggen er concrete plannen om te komen tot een herinrichting van het centrum van Klundert. We werken dit in verschillende stappen uit en realiseren het vervolgens ook in die verschillende stappen buiten op straat. De aanpassing van de Vlonders is een eerste stap die we in het najaar van 2021 uitvoeren. In september 2021 leggen we aan de raad een voorstel voor de volgende werkzaamheden die we vervolgens begin 2022 kunnen uitvoeren. Tot slot is er nog een laatste ronde van werkzaamheden.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Job Dijkstra
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl