Centrumplan Klundert

De levendigheid van het centrum van Klundert is de afgelopen tijd verminderd. Voor de gemeente redenen om samen met de ondernemers en inwoners plannen te maken om dit te verbeteren. Als basis hiervoor is er in 2015 een centrumvisie Klundert opgesteld.

Stand van zaken

Op dit moment staat alles in de steigers om de centrumontwikkeling verder vorm te geven en te realiseren. Gezien de omvang en de complexiteit hebben we de centrumontwikkeling opgeknipt in 3 fases.

Fase 1 Vlonders

De eerste stap is de aanleg van de vlonders. De uitvoering van deze werkzaamheden is momenteel bijna gereed. De laatste werkzaamheden worden in januari afgerond. Aansluitend laten we de kiosken op de vlonders opnieuw schilderen.

Fase 2 Centrumontwikkeling Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsche Poort

De tweede fase is het aanpakken van de Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsche Poort. Voor deze werkzaamheden is civieltechnisch bureau Atab nu ingeschakeld voor de uitwerking en voorbereiding van deze werkzaamheden. Naast een herinrichting van bovengenoemde straten valt onder fase 2 ook de aanleg van een wandelpad langs de Bottekreek en een oplossing voor het parkeren in de Kerkring. De verwachting is dat we in januari 2022 de eerste uitwerkingen concreet kunnen presenteren. vervolgens gaan we de plannen concreet maken en uitwerken met als doel om dit voor de zomer van 2022 gereed te hebben. Na een aanbesteding willen we in 2022 starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Fase 3 Centrumontwikkeling

In fase 3 kijken we naar de doorsteek in het winkelcentrum, de Westerstraat en eventuele andere zaken die nog ter sprake komen. Hiervoor gaan we nu in overleg met de werkgroep en de stadstafel om concreet te maken wat fase 3 gaat inhouden. In 2022 gaan we deze plannen concreet maken en krediet aanvragen. In 2023 werken we dit verder uit en kunnen we mogelijk met de eerste werkzaamheden starten.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Job Dijkstra
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl