Uitbreiding begraafplaats

De gemeente Moerdijk heeft op dit moment twee algemene begraafplaatsen - in Zevenbergen en in Klundert - die beide met capaciteitsproblemen te kampen hebben. Doel van het project is het veilig stellen van de begraafcapaciteit van de gemeente Moerdijk tot in ieder geval 2040.

Stand van zaken

De uitbreiding van de begraafplaats in Klundert is gewenst, omdat er een tekort aan capaciteit is. Als de begraafplaats vol is, is begraven in Klundert niet langer mogelijk. De gemeenteraad vindt dat onwenselijk en gaf in juni 2013 het college de opdracht om uitbreiding aan de kant van de Ambachtsherenweg verder te onderzoeken. Uit nader onderzoek is gebleken dat deze uitbreiding technisch erg complex en kostbaar is en het aantal te realiseren graven beperkt. Op 4 juni 2015 heeft de gemeenteraad daarom besloten af te zien van de uitbreiding aan de Ambachtsherenweg en gekozen voor een beperkte inbreiding op de huidige begraafplaats en een beperkte uitbreiding aan de zijde van de Schanspoort.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Edwin Alderliesten
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl