Herontwikkeling Rk-Kerk Moerdijk

Doelstelling van dit project is de sloop van de Rk-Kerk in Moerdijk, met behoud van de kerktoren, en herontwikkeling van dit perceel, mogelijk samen met het kruisgebouw van Mark en Maas en de woningbouwkavels aan de Steenweg 45, tot een dorpshart met voorzieningen voor jong en oud.

Stand van zaken

Naar aanleiding van het gebiedsplan voor Moerdijk, is de projectdoelstelling gewijzigd van 'woningbouw' op de kerklocatie naar de creatie van een 'dorpshart' met voorzieningen voor jong en oud. Naar aanleiding van ideeën die er in het dorp leefden is het ontwerpproces aanbesteed aan het bureau Poelmans-Reesink uit Arnhem. Samen met een Moerdijkse werkgroep zijn de ideeën vertaald in een globaal ontwerp van het gebied. Doel is om in de periode oktober-november een dorpsbrede avond te organiseren om te bezien of er ook dorpsbreed draagvlak is voor de gekozen oplossingsrichting. Hierna kan het ontwerp worden vertaald in een projectexploitatie, zodat eind dit jaar het totale overzicht van kosten der Moerdijkse ambities en opbrengsten uit LPM-middelen naast elkaar gezet kan worden.
---
Tevens onderdeel van het projectgebied is de locatie aan de Steenweg 45, waar tussen de 1 en 4 woningbouwkavels beschikbaar zijn! Meer informatie hierover kunt u vinden op de webpagina www.moerdijk.nl/steenweg. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Andre1s Incze van de gemeente Moerdijk. Zie ondergenoemde contactgegevens.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Andràs Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Woonkwartier

de heer K. Bulthuis
Postbus 10
4760AA Zevenbergen

Tel 0168 - 350 000
Mail
Website http://www.woonkwartier.nl/

Gerelateerde projecten