Herontwikkeling Rk-Kerk Moerdijk

Doelstelling van dit project is de sloop van de Rk-Kerk in Moerdijk, met behoud van de kerktoren, en herontwikkeling van dit perceel, mogelijk samen met het kruisgebouw van Mark en Maas en de woningbouwkavels aan de Steenweg 45, tot een dorpshart met voorzieningen voor jong en oud.

Stand van zaken

Naar aanleiding van het gebiedsplan voor Moerdijk, is de projectdoelstelling gewijzigd van 'woningbouw' op de kerklocatie naar de creatie van een 'dorpshart' met voorzieningen voor jong en oud. Naar aanleiding van ideeën die er in het dorp leefden is het ontwerpproces aanbesteed aan het bureau Poelmans-Reesink uit Arnhem. Samen met een Moerdijkse werkgroep zijn de ideeën vertaald in een ontwerp van het gebied. De invulling van de speelzone die aan de Kloosterstraat-zijde komt te liggen, is tot stand gekomen op basis de voorkeuren van de leerlingen van de Klaverhoek. Door een groep fanatieke Moerdijkers is er middels crowdfunding aanvullend geld vergaard om deze zone op te waarderen met een aantal toestellen die ook door mensen met een beperking gebruikt kunnen worden.

Op 29 juni 2019 is het dorpshart feestelijk geopend.

Op 27 mei 2019 is een intentieovereenkomst getekend tussen de woningbouwcorporaties Woonvizier, Woonkwartier en de gemeente, om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van de locaties van de braakliggende kavels in combinatie met het naastgelegen kruisgebouw. Sociale woningbouw, de mogelijke verplaatsing van de buurtsuper en de toevoeging van een kleinschalig horecapunt is het beoogde programma aldaar.

Dit project behelst ten slotte nog de aanleg van een verkeersplateau aan de Steenweg, maar dat zal geschieden op het moment dat de hernieuwde invulling van de kavellocatie en het kruisgebouw voltooid is. Ten slotte komt in 2025 de kerktoren formeel in handen van de gemeente. In het kader van het project dorpshart is daar een Mariakapelfunctie in ondergebracht.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Caroline Claassen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl