Herontwikkeling Rk-Kerk Moerdijk

Doelstelling van dit project is de sloop van de Rk-Kerk in Moerdijk, met behoud van de kerktoren, en herontwikkeling van dit perceel, mogelijk samen met het kruisgebouw van Mark en Maas en de woningbouwkavels aan de Steenweg 45, tot een dorpshart met voorzieningen voor jong en oud.

Stand van zaken

Naar aanleiding van het gebiedsplan voor Moerdijk, is de projectdoelstelling gewijzigd van 'woningbouw' op de kerklocatie naar de creatie van een 'dorpshart' met voorzieningen voor jong en oud. Naar aanleiding van ideeën die er in het dorp leefden is het ontwerpproces aanbesteed aan het bureau Poelmans-Reesink uit Arnhem. Samen met een Moerdijkse werkgroep zijn de ideeën vertaald in een ontwerp van het gebied. Thans wordt dit ontwerp uitgewerkt tot een bestek dat gebruikt kan worden om voor uitvoering aan te besteden. De projectexploitatie van het project is gereed en de zittende gemeenteraad zal hier op 1 maart a.s. een besluit over nemen. Een dezer weken wordt voorts de goedkeuring van het bisdom verwacht omtrent de afspraken die gemeente en kerkbestuur hebben gemaakt over de overdracht van het kerkperceel aan de gemeente. Als dat rond is, kunnen de resterende onderzoeken worden uitgevoerd. Het is de bedoeling om dit jaar de partiële sloop van de kerk plaats te laten vinden en te starten met het maken van het dorpshart.
---
Tevens onderdeel van het projectgebied is de locatie aan de Steenweg 45, waar tussen de 1 en 4 woningbouwkavels beschikbaar zijn! Meer informatie hierover kunt u vinden op de webpagina www.moerdijk.nl/steenweg. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Andre1s Incze van de gemeente Moerdijk. Zie ondergenoemde contactgegevens.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Andràs Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Woonkwartier

de heer K. Bulthuis
Postbus 10
4760AA Zevenbergen

Tel 0168 - 350 000
Mail
Website http://www.woonkwartier.nl/